Honorarium

Psychotherapie en hypnose 


Een therapeutische sessie duurt één uur. Ik werk uitsluitend op afspraak. De avonden zijn meestal druk benomen, wie zich overdag kan vrijmaken kan doorgaans snel(ler) terecht.

Mijn honorarium  -zowel voor individuele psychotherapie als voor hypnose en psychotherapie- bedraagt 70 euro en is te betalen na elke sessie (Payconiq of cash).
Hoewel ik vaak werk op doorverwijzing van artsen, ben ik zelf niet 'medisch' geschoold. Wel is het zo dat een aantal ziekenfondsen een tussenkomst voorziet voor psychotherapie, vraag dit zeker na.

De uiteindelijke duur van een therapeutisch traject is moeilijk in te schatten.  Dit hangt immers af van verschillende factoren. Soms is er al resultaat na enkele kort op elkaar volgende sessies, andere keren is het beter het aantal sessies in de tijd te spreiden. Wel is het zo dat we samen na een aantal sessies op basis van de evolutie gemakkelijker een inschatting kunnen maken.

Als cliënt heb je natuurlijk ook te allen tijde de vrijheid om de therapie -om welke reden dan ook - stop te zetten.

Wanneer je een gemaakte afspraak zou willen annuleren of niet kan nakomen, vraag ik je uitdrukkelijk om mij dit zo snel mogelijk te laten weten. Op die manier kan ik andere cliënten sneller een afspraak geven. Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de geplande sessie, indien je later annuleert breng ik 40 euro in rekening.

Supervisie (aanbod voor hulpverleners)


Supervisie is een (individueel) leerproces, waarbij we ingaan op je persoonlijke leervragen.
De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen.
Je leert om eigen ervaringen uit je praktijk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Je ontwikkelt in supervisie het vermogen om verschillende aspecten als gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen en gedragingen, adequaat op elkaar af te stemmen en te integreren.
Je leert dus om je eigen ervaringen, opgedaan in de beroepsuitoefening, zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

Voor supervisie bedraagt mijn honorarium 80 euro / uur, een supervisie neemt doorgaans twee uur in beslag.

Honorarium

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x